telefon: (22) 57 39 733 e-mail: cibet@cibet.pl
Znajdujesz się w: Wydawnictwo > Armatura i Rurociągi > Ostatni numer "Armatura i Rurociągi"
x
Ilość sztuk
Imię
Nazwisko
Ulica
Nr domu
Kod
Miejscowość
E-mail
Numer telefonu
Forma wysyłki
Sposób płatności
x
Zawory regulacyjne GESTRA typu ZK z układem promieniowych dysz stopniowych

 

Zawory regulacyjne GESTRA typu ZK z układem promieniowych dysz stopniowych wyróżniają się doskonałymi własnościami regulacyjnymi, dużą odpornością na zużycie, szczelnym odcięciem przepływu oraz niskimi kosztami konserwacji – dzięki temu przyczyniają się do ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni.

 

Innowacyjne technologie wytwarzania grubościennych trójników i kolan dla instalacji przesyłowych

Józef Burdzy, Zbigniew Janik

 

Rozwój technologii energetycznych uwarunkowany jest w znacznej rozwojem inżynierii materiałowej oraz postępem technologicznym, jaki dokonuje się w procesach wytwarzania elementów pracujących w instalacjach przesyłowych konwencjonalnych i energetyce jądrowej.
W artykule zawarte zostały wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w TASTA Armatura dla kutego grubościennego trójnika Ø 60,3 mm z gatunku 13CrMo4-5 wg PN-EN 10222-2 - w porównaniu do tradycyjnej metody wykonania z pręta walcowanego.

 

Kurki stożkowe wznoszone firmy SchuF Fetterolf

 

Zawory SchuF prezentują innowacyjność i jakość na najwyższym poziomie już od ponad 100 lat.
Wraz z klientami SchuF opracowuje, projektuje i wytwarza zawory dopasowane do zadanych wartości tolerancji, do konkretnych procesów czy określonych warunków roboczych. Zawory SchuF Fetterolf mogą być zastosowane w standardowych, jak i bardzo wymagających aplikacjach w przemyśle chemicznym, polimerowym, farmaceutycznym, naftowym, gazowym, morskim czy w rafinacji.

 

Analiza całkowitych kosztów i zużycia energii w przypadku napędów elektrycznych i pneumatycznych

Christoph Edelmann

Co mają ze sobą wspólnego przełom energetyczny w Niemczech i afera dieslowska? W obydwu przypadkach pojawia się postulat zmiany źródeł energii pierwotnej i równocześnie zmiany technologii – zastąpienia technologii spalinowych na przykład energią słoneczną lub wiatrową, czy w wypadków samochodów wprowadzenia napędu elektrycznego.

 

Nie trać pary – system monitoringu odwadniaczy

Wojciech Bojeczko, Leszek Grochowski

Ograniczenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu oraz dostosowanie emisji do coraz ostrzejszych wymogów są głównymi wyzwaniami dla przedsiębiorstw branży chemicznej, petrochemicznej czy energetycznej.

 

Czy próba ciśnieniowa zmniejsza trwałość użytkową rur polietylenowych?

Thomas Frank, Robin Rosenau

W przypadku ułożonych w ziemi rurociągów, przed oddaniem ich do eksploatacji przeprowadza się próbę szczelności lub próbę ciśnieniową. Rodzaj testów zależy od obszaru zastosowania, obowiązujących norm i regulacji prawnych. Dla systemów wykonanych z polietylenu, które będą pracować pod ciśnieniem (np. przewody wodociągowe) wymagana jest próba ciśnienia wewnętrznego, która potwierdzi właściwe wykonanie rurociągu i jego szczelność. Wspomniane badania określone są w specjalnych wytycznych, takich jak instrukcja robocza Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazowniczej i Wodociągowej (DVGW) W 400-2 stanowiąca uzupełnienie normy DIN EN 805 oraz wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalnictwa i Procesów Pokrewnych (DVS) 2210-1, załącznik 2.

 

Największy na świecie owalny kanał poddany renowacji za pomocą rękawa utwardzanego promieniowaniem UV

 

Przedsiębiorstwo Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (ASG) zmuszone zostało do przeprowadzenia renowacji kanału Hallinger – dwupowłokowego, murowanego głównego kolektora zbudowanego w 1935 r., wobec fragmentów którego należało podjąć natychmiastową interwencję. Dział planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych w ASG zdecydował się na wykorzystanie w tym zadaniu rękawa BB2.5 utwardzanego promieniowaniem UV.

 

Wpływ wilgoci obecnej podczas magazynowania na właściwości uszczelnień

Rolf Hahn, Werner Ottens, Fabian Schmid, Alexander Walter 

W ramach projektu badawczego fundacji badawczej VGB1 i federacji AiF 2 realizowanego w Instytucie Badań Materiałowych Uniwersytetu w Stuttgarcie analizowano na podstawie przykładów, w jaki sposób wilgoć występująca podczas składowania pierścieni uszczelniających wpływa na właściwości uszczelnienia dławnicowego. Gdy stwierdzono wyraźny związek między wilgotnością względną a odkształceniem się, utratą masy, zmniejszaniem się nacisku powierzchniowego i wielkością przecieku, w ramach pracy licencjackiej, również na podstawie przykładów, poddano badaniu wpływ warunków przechowywania na właściwości uszczelnień płaskich.
Stwierdzono, że wielkość przecieku maleje wraz ze wzrostem wilgotności. Zależność ta dotyczy zarówno uszczelnień płaskich na bazie włókien i wykonanych z grafitu, a także grafitowych uszczelnień dławnicowych, zanim nastąpi ruch wrzeciona. Nie zaobserwowano wpływu kondycjonowania na PTFE.
Z pewnością elementy uszczelniające przechowywane w bliżej nieznanych warunkach mają inne właściwości, niż przyjmuje się to w obliczeniach według normy DIN EN 1591-1. Badania oparte na przykładach dowiodły, że testy w laboratorium nie dostarczają wiarygodnych danych o uszczelnieniach, jeśli te nie są przechowywane przed zamontowaniem w warunkach stabilnej wilgotności.