telefon: (22) 57 39 733 e-mail: cibet@cibet.pl

NA SKRÓTY

Wynajem sal
Wydawnictwo
Kwartalnik techniczny

O NAS

PARTNERZY

 Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne CIBET Sp. z o.o. zostało utworzone w 1988 r. i od samego początku prowadzi działalność ukierunkowaną na doradztwo techniczne w dziedzinie ciepłownictwa i energetyki oraz na praktyczne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych opracowywanych zarówno w Polsce, jak i na świecie.

PNT "CIBET" Sp. z o.o. realizuje również kompleksowe inwestycje w branży odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa promując przy tym najnowsze trendy i rozwiązania techniczne.

Sprawdź naszą listę referencyjną.

Od stycznia 2008 r. działalność zakresie sprzedaży urządzeń oraz w zakresie projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii przejęła firma CIBET REenergy Sp. z o.o., spółka-córka PNT „CIBET” Sp. z o.o.

PNT „CIBET” Sp. z o.o. prowadzi ponadto działalność wydawniczą i jest wydawcą kwartalnika technicznego „Armatura i Rurociągi”.