telefon: (22) 57 39 733 e-mail: cibet@cibet.pl
Znajdujesz się w: Consulting

Consulting

Podejmowanie decyzji dotyczących szeroko pojętej gospodarki energetycznej jest jednym z najważniejszych działań wielu przedsiębiorstw takich jak zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa przesyłowe, organy administracji państwowej, gospodarstwa rolne i wiele innych. Skutki podjętych decyzji, przykładowo w kwestii oszczędności energii, odczuwalne są przecież bardzo długo i nierzadko stanowią o wzroście lub upadku przedsiębiorstwa.
Warunkiem podjęcia właściwej decyzji jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu obecnego oraz technicznych i ekonomicznych możliwości zoptymalizowania rozpatrywanego systemu energetycznego.

Firma CIBET Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się opracowywaniem takich i podobnych analiz i posiada w tym zakresie ogromne doświadczenie.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • Analizy wymienione w Prawie Energetycznym:
  • "Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"
  • "Projekty planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"
 • Audyty energetyczne
 • Opracowywanie koncepcji układów energetycznych, ciepłowniczych i chłodniczych zwłaszcza z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • Optymalizacja istniejącej gospodarki energetycznej pod kątem zwiększenia efektywności oraz oszczędności energii
 • Analizy techniczno-ekonomiczne planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji do przetargów publicznych i niepublicznych
 • Projekty i harmonogramy realizacji inwestycji
 • Studia wykonalności
 • Plany finansowania inwestycji
 • Wsparcie przy kompletacji dokumentacji do otrzymania preferencyjnych dotacji i/lub pożyczek

Przy realizacji ww. opracowań współpracujemy z wieloma specjalistami w kraju i za granicą. Stwarza to doskonałe możliwości dostosowania naszych opracowań do najnowocześniejszych standardów a także polskich i europejskich wymogów technicznych i prawnych.

W ramach opracowywania koncepcji dla systemów energetycznych oraz cieplnych oferujemy m.in. możliwość zastosowania następujących technologii:

 • Produkcja energii cieplnej i elektrycznej
  • Układy gospodarki skojarzonej w oparciu o turbiny gazowe i bloki siłowniano-ciepłownicze
  • Absorpcyjne układy chłodnicze i grzewcze
  • Automatyczne kotłownie na zrębki drzewne
  • Układy solarne
 • Przesył energii cieplnej
  • Projektowanie sieci cieplnych
  • Monitoring sieci cieplnych

W ramach działu consultingu wykonaliśmy ok. 60 różnego rodzaju opracowań. Należą do nich m.in.: opracowanie masterplanu dla systemu ciepłowniczego Warszawy, opracowanie masterplanu dla systemu ciepłowniczego miasta Władysławowa oraz miasta Słąwutycze (Ukraina), wykonanie około 30 "Projektów Założeń do Planu Zaopatrzenia" oraz "Projektów Planu Zaopatrzenia", koncepcje central dostawy chłodu dla wybranych obiektów w Warszawie i wiele innych.