telefon: (22) 57 39 733 e-mail: cibet@cibet.pl
Znajdujesz się w: Strona główna > Lista referencyjna > CONSULTING NAUKOWO-TECHNICZNY

CONSULTING NAUKOWO-TECHNICZNY

CONSULTING NAUKOWO-TECHNICZNY ENERGETYKA/CIEPŁOWNICTWO
Wykaz ważniejszych opracowań, projektów i audytów energetycznych

  LP    Okres  Rodzaj opracowaniaZleceniodawca
1. 2005 r. Opracowanie "Wpływ Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych na ceny energii elektrycznej w Polsce". Natsource LLC Waszyngton, USA
2. 2004 r. Opracowanie "Polityka Energetyczna m. st. Warszawy do roku 2020." Urząd m. st. Warszawy
3. 2004 r. Studium wykonalności dla projektu modernizacji systemu ciepłowniczego w Bartoszycach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (biomasy) Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4. 2004 r. Audyt energetyczny źródła ciepła oraz obiektów w Bartoszycach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (biomasy) Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5. 2004 r. Studium wykonalności projektu modernizacji kotłowni lokalnej wraz z siecią ciepłowniczą w dzielnicy Kluczewo z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasy) Urząd Miasta Stargard Szczeciński
6. 2004 r. Studium wykonalności dla projektu modernizacji systemu ciepłowniczego w Zalewie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (biomasy) Urząd Miasta Zalewo
7. 2004 r. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 dwudniowych warsztatów pt "Możliwości handlu uprawnieniami do emisji CO2" EdF Polska
8. 2004 r. Studium wykonalności dla kotłowni lokalnej w Cedyni z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (biomasy) Urząd Miasta Cedynia
9. 2004 r. Opracowanie "Program modernizacji kotłowni 'Dojazdowa' w Elblągu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii"  
10. 2003 r. Studium wykonalności modernizacji kotłowni lokalnej o mocy 2,5 MW w Gryficach PEC Gryfice
11. 2003 r. Audyt energetyczny źródła dla kotłowni lokalnej w Gryficach PEC Gryfice
12. 2003 r. Studium wykonalności modernizacji kotłowni lokalnej o mocy 1,3 MW w Aleksandrowie Kujawskim PEC Aleksandrów Kujawski
13. 2003 r. Audyt energetyczny źródła ciepła i sieci ciepłowniczych w Aleksandrowie Kujawskim PEC Aleksandrów Kujawski
14. 2003 r. Koncepcja centrali dostawy chłodu dla 2 obiektów przy ul. Elektronowej w Warszawie SPEC-Warszawa
15. 2003 r. Koncepcja modernizacji systemu ciepłowniczego dla miasta Sławutycz (Ukraina) - projekt finansowany przez Bank Światowy Kompania ESCO-CENTER Sławutycz
16. 2003 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Winnica Urząd Gminy Winnica
17. 2003 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świercze Urząd Gminy Świercze
18. 2003 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnicza
19. 2003 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gzy Urząd Gminy Gzy
20. 2002 r. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji systemu zasilania obiektów mieszkaniowych w miejscowości Bielin - konwersja na biopaliwo. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomoc" w Troszynie
21. 2002 r. Audyt energetyczny. Koncepcja modernizacji sieci parowych w Gdańsku. Stocznia Północna S.A. w Gdańsku
22. 2002 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jastarni. Urząd Miasta Jastarnia
23. 2002 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy uzdrowiskowej Krynica Urząd Miasta Krynica Górska
24. 2002 r. Analiza techniczno-ekonomiczna wariantu modernizacji systemów zasilania pras technologicznych wydziałów AID, AIR oraz TIW w parę i wodę technologiczną. Stomil-Olsztyn S.A.
25. 2002 r. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji źródła ciepła w przedsiębiorstwa farmaceutycznego "JELFA" S.A. w Jeleniej Górze". Przedsiębiorstwo "NYSAGAZ"
26. 2001 r. Opracowanie nt możliwości dostawy chłodu w wodzie lodowej z wykorzystaniem układów absorpcyjnych zasilanych ciepłem z miejskiej sieci cieplnej. OBRC-SPEC Warszawa
27. 2001 r. Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz projekt optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. Mondi Packaging Świecie
28. 2001 r. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy kotłowni osiedlowej w Świerczach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Zakład Energetyczny w Płocku
29. 2000 r. Opracowanie 22 audytów energetycznych budynków mieszkalnych dla Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornej.Audyty zostały pozytywnie zweryfikowane przez audytorów weryfikujących wyznaczonych przez Bank Gospodarki Krajowej. PNT CIBET prowadził całość procedury wnioskowania o premię termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna została przyznana przez BGK we wrześniu 2000r Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa w Konstancinie-Jeziornej
30. 2000 r. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Żychlin, woj. łódzkie". Urząd Gminy i Miasta Żychlin
31. 1999 r. Program modernizacji gospodarki energią cieplną dla celów technologicznych w Stoczni Gdynia S.A.. Stocznia Gdynia S.A.
32. 1999 r. Program modernizacji systemu ciepłowniczego Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w Gdyni. Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
33. 1999 r. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Mława" . Urząd Miasta Mława
34. 1998-1999 r. Ocena możliwości budowy we Władysławowie elektrociepłowni opalanej gazem ziemnym ze złóż położonych na Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem odbioru i rozprowadzenia ciepła". firmy PETROBALTIC i ENERGOBALTIC
35. 1998 r. Analiza sposobu ogrzewania obiektów wschodniego obszaru portu w Gdyni. Port Gdynia Holding S.A.
36. 1998 r. Ocena opłacalności zainstalowania turbin i kotłów gazowych w ciepłowni Wejherowo-Nanice. OPEC Gdynia Ltd. oraz Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A.
37. 1998 r. Koncepcja modernizacji kotłowni węglowej KT 1702 w Tczewie uwzględniająca alternatywne nośniki energii. Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie
38. 1998 r. Projekt planu modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim - etap III: Analizy ekonomiczno-techniczne Zakład Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim
39. 1998 r. Projekt planu modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim - etap II: Program modernizacji Zakład Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim
40. 1998 r. Projekt planu modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim - etap I: Inwentaryzacja systemu Zakład Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim
41. 1997 r. Obliczenie efektywności budowy elektrowni gazowo-parowej w Żarnowcu. Strefa Ekonomiczna Żarnowiec
42. 1996 r. Koncepcja automatyzacji i modernizacji węzłów cieplnych w miejskim systemie ciepłowniczym w Kutnie i jej wpływ na pracę źródeł ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kutnie